Familjeträd
Tidslinje

Staffan & Erik Salén

Samtliga innehav nedan ägs av Salénia eller Westindiakoncernerna vilka i
 sin tur ägs till 100 procent av Staffan och Erik Salén.

Amapola Flyg AB

Amapola Flyg erbjuder ett brett utbud av flygtjänster till den regionala flygfraktmarknaden. Tjänsterna omfattar kompletta flygfraktsystem och chartermäklartjänster. Bolagets största kund är Posten Logistik AB. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Salénia/Westindia.

Hemsida: www.amapola.nu

e-Work

eWork är en komplett konsultleverantör inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Bolagets affärsmodell bygger på konsultmäklarmodellen vilket innebär att konsulterna inte är anställda hos eWork. Bolaget har växt kraftigt sedan det grundades år 2000, och är börsnoterat sedan 2008. Salénia/Westindias ägande uppgår till 28 procent.

Hemsida: www.ework.se

Higman Marine

Higman Marine är verksamt på en nischmarknad inom kustsjöfart i USA där man knuffar oljepråmar med så kallade push barges från Mexikanska golfbukten uppför Mississippifloden till raffinaderierna längre norrut. Higman arbetar på fleråriga kontrakt för stora oljebolag som BP, Shell med flera, och de är den tredje största aktören på push-bargemarknaden i USA. Bolaget har sitt huvudkontor i Houston, Texas och Salénia/Westindias ägande uppgår till 25 procent.

Hemsida: www.higman.com

Investment AB Jamaica

Investment AB Jamaica äger och förvaltar två bostads- och kontorsfastigheter på Styrmansgatan vid hörnet Strandvägen i centrala Stockholm. Fastigheten på Styrmansgatan 2 rymmer även Salénia/Westindias huvudkontor. Bolaget ägs till lika delar av Katarina Salén, Patrik Salén, Staffan Salén och Erik Salén.

Landauer Ltd

Landauer är ett handelsföretag verksamt inom seafood dvs fisk och skaldjur. Huvuddelen av produkterna kommer från Sydostasien och säljs till Europa och Amerika. Bolaget är baserat i London och har varit verksamt sedan 1878.

Hemsida: www.landauergroup.co.uk

Largus Aviation

Largus Aviation bedriver uthyrning av flygplan på operationell leasing, bland annat till systerbolaget Amapola Flyg AB. Largus Aviations flotta består av flygplanstyperna Fokker 50, Embraer 145 och Jetstream 32. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Salénia/Westindia.

Metsnik

Metsnikkoncernen äger och förvaltar skogsfastigheter i Estland. Totalt äger koncernen över 20 000 hektar mark på öarna Dagö och Ösel. Salénia/Westindias ägande i Metsnik uppgår till 20 procent.

Hemsida: www.metsnik.ee

Sagax

Sagax investerar i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Fastighetsbeståndet uppgår 2014 till över 180 fastigheter med en uthyrningsbar area på över 1,6 miljoner kvadratmeter, där merparten är beläget i Sverige, huvudsakligen Stockholmsområdet, och en tredjedel i Finland. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Stockholm och Salénia/Westindias ägande uppgår till 10 procent.

Hemsida: www.sagax.se

Strand Kapitalförvaltning

Strand Kapitalförvaltning bildades 2004 med avsikten att enbart erbjuda skräddarsydd diskretionär förmögenhetsförvaltning, men i och med efterfrågan från bolagets kunder har man även startat fondförvaltning. Bolaget är fristående, oberoende och långsiktigt i sin förvaltning och baserar investeringarna på sin egen analys. Salénia/Westindia äger 31 procent av Strand Kapitalförvaltning.

Hemsida: www.strandkapital.se