Sven Salén grundade sitt första företag 1915 och blev snabbt ett känt namn inom sjöfartsindustrin. Verksamheten kom sedermera även att omfatta fruktimport, detaljhandel, varv, oljeborrplattformar och mycket annat.

”Sven Salén var en mångfacetterad affärsman med breda intressen och en förgrundsgestalt inom såväl segling och friluftsfrämjande som musik i Sverige.”

Sven Salén inledde sin bana genom att förvärva ett antal segelfartyg under brinnande världskrig. Efter att ha etablerat sig inom sjötransport av frukt och grönt köpte han så småningom Banankompaniet. I början av 1950-talet gav Sven Salén sig in på oljetransport till sjöss. Vid hans bortgång 1969 var företaget ett av världens ledande rederier.

Efter oljekrisen 1973 sjönk lönsamheten inom sjöfart kraftigt och familjen har sedan dess diversifierat sig till andra branscher, först genom bröderna Sven Hampus och Christer och sedan i nästa generation. Även om Sven Hampus och Christer delade upp gruppen emellan sig 1985 finns det fortfarande en stark värdegemenskap i familjen. En gemenskap som bland annat bottnar i en internationell utblick liksom ett genuint intresse för företag och investeringar.

Sven Salén och senare generationer har alla haft breda intressen utanför företagandet.

Sven Salén var exempelvis en synnerligen skicklig seglare med bland annat Svenska Dagbladets Bragdmedalj, OS-Brons och ett flertal internationella mästerskapsguld på meritlistan liksom initiativtagandet till Folkbåten i rollen som ordförande i Svenska Seglarförbundet. Seglingen bidrog till hans breda internationella kontaktnät.

Sven Salén var också med och grundade Visans Vänner och Svenskt Visarkiv tillsammans med sin gode vän Evert Taube och som ordförande i Skid- och Friluftsfrämjandet var han med och initierade högfjällshotellen i Hemavan, Storlien och Riksgränsen.

Familjen har också stöttat ett 75-tal olika filantropiska projekt och impact företag genom åren både finansiellt och med ideella insatser.

Sven Salén
Sven Salén
Sven Hampus och Christer Salén
Sven Hampus och Christer Salén